Hydroren Clean Oil är en ny generation av produkter för underhåll av smörjsystem, växellådor och hydraulik. Hydroren Clean Oil tar bort det fria vattnet ur befintlig tank och renar oljan från partiklar vilket ger bättre livslängd, sänkta underhållskostnader och säkrare drift.

Produkter

Kontakta oss för mer information!

Vi guidar dig till rätt produkter för er verksamhet. Vi ser fram emot att erbjuda er en lösning som ger er värde från dag ett.

Clean Oil Cyklon

Clean Oil Cyklon är en modul som enkelt kan monteras på eller i tankar med avluftning och pumpmatning. Lösningen minskar både skumbildningen men möjliggör också mindre tankar.

Clean Oil Filter

Det är både svårt att filtrera tjock olja, liksom att reducera vatteninnehållet. Dessutom är det förknippat med dyra filterbyten. Clean Oil Filter är ett aktivt och självrensande filter som också dehydrerar oljan. Det reducerar kraftigt behovet av filterbyten och minskar snabbt vatteninnehållet med noll mottryck.

Clean Oil Free water

Den här modulen kan anslutas på ett Hydroren Clean System, eller på ert redan befintliga system, för att ta bort fritt vatten i ert oljebaserad tank- eller smörjsystem. Detta förbättrar smörjegenskaperna, reducerar partiklar och minskar behovet av underhåll.

Clean Oil Monitoring Service

Clean Oil Filter kan också utrustas med ett styrsystem som möjliggör tillståndsbevakning och larmhantering för att ha kontroll över dina mest kritiska drifter.

Clean Oil Vakuum

Vatten och luft i oljan kan orsaka stora problem, däribland att smörjfilmen reduceras och minskad filterbarhet. Clean Oil Vakuum löser dessa utmaningar och minskar dessutom skumbildningen och ökar livslängden på både pumpar och oljan.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.