Clean Sealed tank

Hydroren Sealed Tank system. Sluter tankar och filtrerar från extern miljö. Inga partiklargår att göra i undertryck på ledig tid. Statusövervakning under drift. Innehåller allt som skall finnas i nästa generation av hydraulik- och växellådstankar. Tankarna och system är modulanpassade och skalbara efter tillämpning och förbereds för alla moduler och styrsystem som finns i Hydrorens produktsortiment. Med fokus på minskade föroreningar från start skapas en hållbar och kostnadseffektiv driftsmiljö.

Produkter

Clean Oil Tank 200

Clean Oil Tank 200 är ett moduluppbyggt skalbart tank system.

Löser det mesta med för kort livslängd på system och fukt – partikelproblem i vätskor.

Hydraulsystem är känsliga för kontaminering i form av bland annat partiklar och vatten. Man kan tänka att stora väldimensionerade hydraulsystem borde vara tåliga – och det är de ju vad gäller last och vikt – men små partiklar och andra föroreningar kan trots det skapa stora problem. Renlighet är därför A och O när det gäller funktionella hydraulsystem.

Även små mängder föroreningar kan slita på systemet, både mekaniskt och kemiskt. Dessutom kan hydraul vätskan åldras mycket snabbare än tänkt. Tryck- och temperaturförändringar kan också ställa till problem. Därför tjänar du på att kontinuerligt underhålla ditt hydraulsystem och se till att det alltid är så rent som möjligt.

Grunden är en designad tank. Som består av flera moduler för att sedan kunna byggas mot kundens behov.

 • Avgasas
 • Renas från partiklar
 • Renas från vatten
 • Underhåll på ledig tid
 • Rondering
 • Automatik
 • Loggning
 • Inbyggnad
 • IoT

 

Hydroren Clean Air T30

Hydroren Clean Air T30.

Luftfiltret som möjliggör slutna system.

Det är vanligt att man får in vatten i form av kondens, framför allt i hydraulsystem som utsätts för temperaturskiftningar. Men med vatten i hydraulvätskan förlorar man den smörjande förmågan. Det finns också risk för korrosion och försämrad hydrolytisk stabilitet. Den stora smutsskällan är partikelfilter som ”andas in” kondens och partiklar.

Hydroren Clean Air T30 filtrerar och torkar luften innan den ”andas in” i tanken.

 • Mindre underhåll
 • Torrare system
 • Renare system
 • Moduluppbyggd

Hydroren Bladder

Hydroren Bladder hjälper till att sluta tankar och system.

Med tillbehörsmodul Hydroren Bladder så kan de flesta system slutas. Finns i olika storlekar och material.

Öppna system släpper in syre, vatten och partiklar. Det medför stora underhållskostnader.

 • Ekonomiskt
 • Enkelt installation
 • Kompatibelt
 • Minskning av nedbrytning av olja och system.
 • Mindre underhåll
 • Inga luftfilterbyten

 

Hydroren partikelfilter

Hydroren djupfiltrering som tjänst. ”Panta” ert Hydroren filter. Vi tar ansvar att filtren återvinns på ett miljövänligt sätt. Kunden behöver inte hålla på med oljan. Med Hydroren filter så byts hela filterhuset snabbt med snabbkopplingar. Detta betyder att inga partiklar kan komma in i systemet vid byte. Går även att tömma filterhuset på olja utan att öppna den innan bytet. Detta medför att ni inte behöver slänga bort ett antal liter olja vid varje byte. Samt att underhållskostnaden minskas avsevärt. Kan även lätt seriekopplas med olika filtreringsgrader för bättre filtrering.
Finns i flera storlekar för olika flöden.

Systemet ingår i Hydroren Clean System
Hydroren Clean System är en komplett produktlinje med filter, tankar och tillbehör som ökar hållbarheten i er maskinpark genom minskade föroreningar i hydraulik och växellådsolja. Komponenterna går att implementera fristående och tillsammans beroende på önskad applikation.

 • Cirkulärt
 • Mindre underhåll
 • Ekonomist
 • Mindre miljöpåverkan

Hydroren Clean Oil Monitoring

Hydroren Clean Oil Filter kan också utrustas med ett styrsystem som möjliggör tillståndsbevakning och larmhantering för att ha kontroll över dina mest kritiska drifter.

Att veta om och när service behöver göras är viktigt.

 • Moduluppbyggt
 • Skalbart
 • IoT
 • Mindre underhåll
 • Automatik

Clean Oil Free Water Tank

Clean Oil Free Water Tank är ett skalbart modul utbyggd tanksystem som tar bort fritt vatten i tankar och växellådor snabbt och effektivt.

Löser det mesta med för kort livslängd på system och fukt.

Det är vanligt att man får in vatten i form av kondens, framför allt i hydraulsystem, dieseltankar och växellådor som utsätts för temperaturskiftningar. Men med vatten i hydraulvätskan förlorar man den smörjande förmågan. Det finns också risk för korrosion och försämrad hydrolytisk stabilitet. Eftersom att vatten är tyngre än diesel, sjunker vattnet till botten i tanken. I gränsytan mellan vattnet och dieseln frodas mikroorganismerna.

 • Renas från partiklar
 • Renas från vatten
 • Underhåll på ledig tid
 • Rondering
 • Automatik
 • Loggning
 • Inbyggnad
 • IoT

Kontakta oss för mer information!

Vi guidar dig till rätt produkter för er verksamhet. Vi ser fram emot att erbjuda er en lösning som ger er värde från dag ett.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.