Hydroren Clean Air är en ny generation av filter som genom kondensering minskar luftfuktigheten i tankar och slutna system. Genom sin unika konstruktion uppnås kontinuerlig effekt utan filterbyten vilket ökar kapaciteten och sänker underhållskostnader.

Produkter

Clean Air Filter

Hydroren Clean Air är en ny generation av filter som genom kondensering minskar luftfuktigheten i tankar och slutna system. Genom sin unika konstruktion uppnås kontinuerlig effekt utan filterbyten vilket ökar kapaciteten och sänker underhållskostnader.

Clean Air Bladder

Att en tank andas in luft från den yttre miljön innebär att luft som är kontaminerad med partiklar, vatten och syre som bryter ner oljan och ökar driftkostnaderna. Clean Air Bladder kan monteras på alla befintliga tankar och slutna skåp och bilda ett slutet system för att eliminera detta problem.

Kontakta oss för mer information!

Vi guidar dig till rätt produkter för er verksamhet. Vi ser fram emot att erbjuda er en lösning som ger er värde från dag ett.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.