Analys, Åtgärd, Förebyggande

 

 • Analys – Att mäta och veta status på systemen
 • Åtgärd – När analys visar problem
 • Förebyggande – Se till att problem inte uppstår

Hydroren

Hydroren är ett helsvenskt system med verksamhet i Örnsköldsvik. Företaget utvecklar och marknadsför teknik för kontinuerlig analys, åtgärd och förebygga.

Detta görs med:

 • Analys – Att mäta och veta status på systemen
 • Åtgärd – När analys visar problem
 • Förebyggande – Se till att problem inte uppstår

Analys

Veta status på systemet gör att man kan ta rätt beslut för underhåll av olja eller byte av olja. Man får också veta hur systemet mår. Visar även att service eller byte av komponenter behövs göras innan det blir haveri.

Åtgärd:

Visar analysen ett problem så åtgärdas det. Med torkning av oljan eller filtrering av partiklar i olja. Kan även vara så att oljan måste bytas. Är något i systemet slitet så måste de bytas i rätt tid innan haveri.

Förebyggande:

Sluta tanken från yttre miljö. Detta ger att inga partiklar, fukt eller syre kan komma in i tanken genom andningsfilter och bryta ner oljan. Syret bryter även ner systemet.

Filtrera och torka oljan när det behövs. Genom att mäta status på oljan så filtreras oljan när den har blivit kontanimerad av partiklar och fukt.

Mäta och filtrera det interna läckaget. Det gör att haverier går att förutse. 

Hydroren Clean System som underhåller och minskar på partiklar, utspädningar i smörj- och hydrauloljor under anläggningens/maskinens drift.

Hydroren Clean System underlättar övergången till biobränsle genom att minimera partiklar och reducerar vattenförekomsten i drivoljor vilket förutom betydande förlängd livstid av ingående komponenter underlättar konvertering från fossila mineraloljor till biobaserade oljor.

Miljöfördelar

 • Mindre återvinning av oljor
 • Förlänger väsentligt livslängden på oljan
  Underlättar konvertering från mineralolja till biobaserad olja
  Minskar förbrukning av slitagedelar
 • Färre filterbyten som skall återvinnas
 • Cirkulärt – Vi tar ansvar för återvinning

Fördelar med Hydroren Clean System

 • Kompatibelt med de flesta system på marknaden
 • Enkelt att installera och anpassa
 • Moduluppbyggt – skalbart
 • Veta status på systemen
 • Inga – färre filterbyten
 • Snabbare – säkrare filterbyten
 • Olja återförs vid filterbyte
 • Förlängt intervall för oljebyte
 • Minskat behov av destruktion av olja och oljefilter
 • Underlättar omställningen till miljöbränslen eftersom den negativa effekten som uppstår vid främmande utspädning av oljan
 • Hydroren Clean System förebygger haverier och ökar livslängden på motorer och hydraulsystem då oljekvalitén avsevärt ökas.

Ekonomiska vinster med Hydroren Clean System

 • Låg grundinvestering jämfört med alternativa lösningar
 • Inga filterbyten krävs för att avlägsna vatten
 • Mindre servicebehov
 • Förlängd livslängd på kullager, kugghjul, tätningar och packningar
 • Minskade kostnader för oljebyten
 • Förutse haverier

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.