Hållbar drift

Hydroren introducerar en ny generation av filter, tankar och tillbehör till oljebaserade tank- och smörjsystem  – och får ett slut på engångsfilter med begränsad kapacitet och livslängd.

Hydroren Clean System är en komplett produktlinje med filter, tankar och tillbehör som ökar hållbarheten i er maskinpark genom minskade föroreningar i hydraulik och växellådsolja. Komponenterna går att implementera fristående och tillsammans beroende på önskad applikation.

Underhållsfria luftfilter stoppar fukt och partiklar effektivt.

Produkter för att kontinuerligt rena oljan från fukt och partiklar.

Specialutformade tankar för effektivt underhåll av oljan.

nyckeln till ökad livslängd på maskiner och smörjmedel

Vatten och partiklar som förorenar hydraulvätskor och smörjmedel försämrar livslängden både på komponenter och vätskor. Försämringen börjar långt innan vatten eller partiklar är synliga med blotta ögat – vilket gör att många inte är medvetna om sitt problem.

MinskaD förbrukning och förbättrad kapacitet

Industrin förlitar sig idag till stor del på traditionella filter  för att avlägsna fukt och partiklar. Det absorberande materialet har en begränsad kapacitet vilket gör att filtret efter tid förlorar funktion och behöver bytas. Vårt patenterade filter nyttjar istället kondensering för att avlägsna vattnet och kan därför arbeta med bibehållen kapacitet över tid. Genom att använda Hydroren kan du därför eliminera behovet av filterbyten och vara trygg i att oljan kontinuerligt renas från vatten.

Från rondering till tillståndsbaserat underhåll

Skiftningar i driftsmiljön gör det svårt att beräkna när traditionella filter förbrukats och när underhåll ska ske. Om service görs vid ett visst intervall riskerar man ändå att filter som byts kan ha förlorat i kapacitet sedan länge eller alternativt har god kapacitet kvar. Med Hydrorens servicefria drift minskar behovet av underhåll och med ett enkelt tillägg förses produkten med givare som möjliggör övervakning och tillståndsbaserat underhåll. 

Plug and play

Flertalet av komponenterna i Hydroren System  är enkla att ansluta och fungerar med befintliga filteranslutningar. De kan anslutas till 12V, 24V eller 240V och förbrukar endast 15W i grundutförandet. 

Ta bort fuktig luft från hydraultankar och elskåp

Hydroren Clean Air är en ny generation av filter som genom kondensering minskar luftfuktigheten i tankar och slutna system. Genom sin unika konstruktion uppnås kontinuerlig effekt utan filterbyten, vilket ökar kapaciteten och sänker underhållskostnader.

Rena olja från partiklar och vatten

Hydroren Clean Oil är en ny generation av produkter för underhåll av smörjsystem, växellådor och hydraulik. Hydroren Clean Oil tar bort det fria vattnet ur befintlig tank och renar oljan från partiklar vilket ger bättre livslängd, sänkta underhållskostnader och säkrare drift.

Tankar anpassade för maximal hållbarhet

Hydroren Clean Tank innehåller allt som skall finnas i nästa generation av hydraulik- och växellådstankar. Tankarna är anpassade efter tillämpning och förbereds för alla moduler och styrsystem som finns i Hydrorens produktsortiment. Med fokus på minskade föroreningar från start skapas en hållbar och kostnadseffektiv driftsmiljö.

Hör av dig!

Hydroren ger en mer hållbar driftsmiljö med mindre underhåll och bibehållen effekt över tid. Vi ser fram emot att erbjuda er en lösning som ger er värde från dag ett.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.