Hållbar drift

Hydroren introducerar en ny generation av filter och tillbehör till oljebaserade tank- och smörjsystem  – och får ett slut på engångsfilter med begränsad kapacitet och livslängd.

nyckeln till ökad livslängd på maskiner och smörjmedel

Vatten och partiklar som förorenar hydraulvätskor och smörjmedel försämrar livslängden både på komponenter och vätskor. Försämringen börjar långt innan vatten eller partiklar är synliga med blotta ögat – vilket gör att många inte är medvetna om sitt problem.

MinskaD förbrukning och förbättrad kapacitet

Industrin förlitar sig idag till stor del på traditionella filter med vattenabsorbenter för att avlägsna fukt. Det absorberande materialet har en begränsad kapacitet vilket gör att filtret efter tid förlorar funktion och behöver bytas. Vårt patenterade filter nyttjar istället kondensering för att avlägsna vattnet och kan därför arbeta med bibehållen kapacitet över tid. Genom att använda Hydroren kan du därför eliminera behovet av filterbyten och vara trygg i att oljan kontinuerligt renas från vatten.

Från rondering till tillståndsbaserat underhåll

Skiftningar i driftsmiljön gör det svårt att beräkna när traditionella filter förbrukats och när underhåll ska ske. Om service görs vid ett visst intervall riskerar man ändå att filter som byts kan ha förlorat i kapacitet sedan länge eller alternativt har god kapacitet kvar. Med Hydrorens servicefria drift minskar behovet av underhåll och med ett enkelt tillägg förses produkten med givare som möjliggör övervakning och tillståndsbaserat underhåll. 

Plug and play

Hydroren är enkelt att ansluta och fungerar med befintliga filteranslutningar. Filtret kan anslutas till 12V, 24V eller 240V och förbrukar endast 15W i grundutförandet. 

Hydroren filter

Patenterade Hydroren® och filtersystem gör att luften filtreras från partiklar och vatten kondenseras bort. Den torra luften gör dels att vatten inte tillförs via luften och att fuktinnehållet i hydraulikvätskan minskar när luften i tanken drar åt sig fukten.
Hydroren finns i flera olika storlekar och varianter för att passa just din applikation. Från mobila maskiner, till transformatorer och stora och små hydraultankar.

För ytterligare funktionalitet kan Hydroren utrustas med bland annat följande optioner:

  • Sensorer för temperatur och fukt
  • Trådlöst styrsystem för monitorering och larm
  • Stänkskydd
  • Ballong för slutna system

Hör av dig!

Hydroren ger en mer hållbar driftsmiljö med mindre underhåll och bibehållen effekt över tid. Vi ser fram emot att erbjuda er en lösning som ger er värde från dag ett.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren ”Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– ”Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.